شوک درمانی ارزی/ پیش بینی بازار ارز در شش ماه آینده

شوک درمانی ارزی چند ماهی است همراه با شروع فصل خزان در بازار ارز شاکله اقتصاد هم رکود سنگینی را تجربه می‌کند. تعداد معاملات در بخش مسکن به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است، از معاملات سنگین صنایع پتروشیمی ادامه مطلب