آمارهای کلیدی

  • ارائه‌دهنده: علی صادقی کدام یک از طرح‌های انتقال آب خلیج فارس به مرحله بهر‌ه‌برداری رسیده است؟ سهامداران اصلی آن‌ها چه شرکت‌هایی هستند؟ هدف هر یک از این طرح‌ها، آبرسانی به کدام منطقه است؟ آیا به…

  • آیا سیاست سرکوب نرخ ارز در صورت رفع تحریم ها همچنان ادامه خواهد یافت؟ در این مبحث پیرامون سناریو های احتمالی کاهش تحریم ها بر نرخ ارز صحبت خواهیم کرد. و از اثرات سرکوب نرخ…

  • ملاحظات: *از مجموع 40 بانک و موسسه دارای مجوز بانک مرکزی ، 26 تای آن‌ها به علاوه “بانک مهر اقتصاد” که مجموعه‌ی بانک‌های غیر دولتی و موساسات بانکی غیر دولتی هستند، در جدول فوق درج…

دکمه بازگشت به بالا