آیا سال ۹۸ رونق به بازار مسکن باز خواهد گشت؟!

صنعت ساختمان صنعت اول ایران است. صنعتی که پربازده ترین و پرنوسان ترین صنعت در ۴ دهه گذشته اقتصاد ایران بوده است. از هر ۷ خانوار ایرانی یکی به صورت مستقیم از بازار مسکن کسب درآمد می کند. بخش ساخت ادامه مطلب